Dyrk frugt på muren

Både æble- og pæretræer er nemme at få til at vokse helt fladt op langs en mur. Betingelserne er, at der skal være sollyst og at jorden er god muldjord. Er der bare sand eller grus langs husets sokkel, må jorden skiftes ud til en bedre – i mindst 60 cm’s dybde. 

 

Det nemmeste er at købe et frugttræ, der allerede i planteskolen er beskåret, så det er fladt. Det kaldes et espaliértræ – og findes i mange sorter både indenfor pærer og æbler. Spørg efter det, hvis du ikke umiddelbart selv kan finde et færdigt espaliértræ hos os. 

Træet plantes ca. 40 cm ude fra mur. På den måde har rødderne nemmere ved at få vand nok, da regnen på grund af tagudhæng, ikke falder helt inde ved husmuren.
På selve muren spændes nu wirer eller opsættes et espaliér, hvorpå de vandrette grene skal bindes til. Brug en afstand mellem wirerne på 30-40 cm.

Man kan gå mere eller mindre grundigt til værks med denne opbinding og den nødvendige beskæring. Vil du have et helt præcist espaliértræ med vandrette grene, beskæres et par gange hen over sommeren, og de tilbageværende grene bindes til wirerne.

Beskæringen består i, at fjerne eller afkorte de grene og skud, der vender den gale vej.  Når skuddene forkortes, sættes der blomsterknopper – og dermed frugt på de korte skud. Det giver en stor høst af meget solmodne frugter, da de alle kan få tilstrækkeligt med lys, når andre blade og skud ikke skygger. 

 

@vielskerhaven