Rhododendron sphagnum

Uden gødning
 
Velegnet til alle surbundsplanter.
150 liter
 
Brug altid Home & Garden kvalitetssphagnum til dine planter – det vil du ikke fortryde.
 
Home & Garden Sphagnum uden gødning er en ekstra lys og luftholdig kvalitetssphag-num, der giver det bedste resultat for dine planter. Denne sphagnums lange fibre giver meget luft til planterødderne. Den indeholder også mange, små klyner, der giver den optimale grove struktur. Derfor bevarer Home & Garden Rhododendron sphagnum den luftige virkning meget længe i bedet, før den falder sammen og efterhånden mister noget af evnen til at holde på de store mængder af luft og vand.
 
Poserne med Home & Garden Sphagnum uden gødning er forholdsvis lette – det er yderligere et kvalitetstegn. Det skyldes, at den anvendte sphagnum ligger et helt år, hvor den udsættes for frost og udtørring, før den pakkes. Derfor er håndteringen af poserne meget lettere – et ekstra plus, når poserne skal hentes og bruges. 
 
Husk, planterne bliver aldrig bedre end den jord, de vokser i.

Anvendelse
Home & Garden Rhododendron sphagnum egner sig til alle større surbundsplanter, som f.eks.: rhododendron, azalea, kalmia, pieris, blåbær, blå hortensier og liljekonvalbusk.
 
Home & Garden Rhododendron sphagnum er velegnet til en frisk topdressing af surbundsbedet, hvor der typisk udstrøs et lag på ca. 10 cm i bedet.
 
Gennemvædning
Home & Garden Rhododendron Sphagnum leveres i en meget tør tilstand. Den skal derfor vandes op før anvendelse.
Dette gøres lettest på følgende måde:
•  Posen anbringes i haven, tæt på, hvor den skal anvendes.
•  Stil posen med den ene ende opad. Luk posen op, og fyld op med vand. Fyld mere vand
    på med jævne mellemrum. Den fyldte pose skal stå og trække vand i mindst 4 timer.
    Herefter er sphagnummen bekvem at arbejde med.
•  Ved jordforbedring vandes dog først efter iblanding.
 
Tip: Nogle dråber almindelig opvaskemiddel dryppet ud på sphagnummen dér, hvor vandet rammer, vil ophæve vandets overfladespænding. Derefter optager den tørre sphagnum hurtigere vandet.

Plantning
Det er vigtigt, når man planter surbundsplanter, at de plantes i samme dybde, som de tidligere har vokset i potten eller i jorden. Plantes der for dybt, svækkes planten og risikoen for bl.a. svampeangreb øges.
 
Til store planter skal der, som en rettesnor, anvendes mindst 100-150 liter Home & Garden Rhododendron sphagnum pr. plante. Til et komplet surbundsbed anvendes 400-500 liter Rhododendron sphagnum pr. m2.
Plantehullet skal være 25-40 cm dybt og noget bredere, afhængig af plantens rodstørrelse. Beregn ca. 35 cm i dybden og ca. 70 cm i bredden til store planter og til små planter henholdsvis 25 og 50 cm.
 
Før plantning sættes planteklumpen ned i en balje vand, indtil roden efter kort tid er vandmættet og føles tung.  
Rhododendron sphagnum vandes også grundigt op inden plantningen – enten ved at lægge vandslangen i sækken eller ved at brede sphagnumjorden ud og vande ad flere gange, mens sphagnumjorden vendes rundt, indtil alt er vædet godt igennem.  
 
Sørg for at brede rigeligt med opfugtet sphagnum ud i bunden af plantehullet og fordel resten omkring potteklumpen, idet der trykkes let til med hænderne. Der skal altid være mindst 10 cm frisk Rhododendron sphagnum rundt om rodklumpen. Rhododendron og andre surbundsplanter kan plantes året rundt undtagen i perioder med frost.
 
Få flere tips på planteskolen om plantning og dyrkning af Rhododendron og andre surbundsplanter.
 
Næring
Surbundsplanter lever i sphagnum – ikke af sphagnum. Det er derfor nødvendigt at tilføre rhododendron gødning til planterne.
 

Home & Garden anbefaler en god, gerne organisk Rhododendron-gødning. Det er et naturligt produkt, der langsomt frigives til planterødderne i jorden. Risikoen for svidning af planterne er derfor ikke stor. Undgå at lægge et tykt lag gødning op omkring planten, men fordel den jævnt på jorden omkring planten. Med denne gødning får planterne en god og vigtig madpakke til hele sæsonens vækst og blomstring.
 
Surbundsplanterne gødes to gange årligt – i april og i juni. Følg doseringsanvisningen på gødningens emballage.

 

 

@vielskerhaven