Såning og pasning af blomstergræs

Få de bedste tips til såning og pleje til en smuk blomstrende plæne

 

Underlaget giver grobund

 

For at få en blomstrende plæne, hvor planterne trives, er det vigtigt at frigøre jorden fra ukrundt som kvikgræs og agertidsler.

Det giver planterne den plads de har brug for. 

 

Naturens blomster trives bedst i let sandjord, derfor er det vigtigt at forbedre jorden så meget som muligt,

så man undgår tunge, muldrige og næringsrige jorde. Det kan man gøre ved at blande jorden med sand eller grus.

Er jorden kompakt og tør, så løsnens den og vandes.  

 

 

Såning

 

Hvis du ønsker at få det bedste resultat ud af dit blomstergræs, så skal frøene sås i nyanlagt jord gerne i september.

Hvis du ikke lige fik tid til at komme i haven i september, så frygt ej, du kan stadig nå at få den blomstrende skønhed i haven. Efteråret og det tidlige forår kan nemlig også bruges til at få sået de små frø. 

 

Hvis frøene sås i små mængder anbefales det at opblande frøblandingen med 1 del frø og 3 dele savsmuld eller hvedeklid for at give blandingen volumen og dermed lettere at arbejde med.

Blomsterblandingen skal ikke blandes op med flere græsfrø, da græsset vil udkonkurrere urterne.

Inden du sår, bør du harve eller rive bedet groft, og så kan du enten så frøene manuelt eller med maskine. Når frøene er i jorden trumles eller rives bedet for at skabe kontakt mellem frøene og jorden. 

 

Pleje

 

I blomstergræssets første leveår vil du opleve, at området endnu ikke er tæt begroet. Noget af det første du ser, vil være etårs ukrudtsarter, som er spirret fra jordens frøbank. Hvis du synes det ødelægger bedets visuelle billede, kan du klippe dem ned i 8-10 cm's højde. Ukrudtet forsvinder dog gerne i løbet af andet år, hvor de første blomster gerne skulle komme til syne. 

 

For at fremme blomsterurterne og hæmme græsser og ukdrudt, skal blomstregræsset slås en gang årligt. Det gøres når de fleste urter alligevel er afblomstret i august. 

Du kan enten bruge en fingerklipper, en le eller buskrydder med en velslebet græsklinge. Brug aldrig  en rotorklipper eller trimmer med nylonsnøre, da de sønderdeler planterne. 

 

Lad de afklippet planter ligge og tørre en uges tid, så de får mulighed for at kaste frø. 

Dog skal de fjernes efter en uge for at undgå, at jorden bliver for næringsrig.

 

 

@vielskerhaven