Plantesæk

Bevarer luftigheden
 
Dyrk direkte i sækken.
50 liter
 
Brug altid Home & Garden kvalitetsjord til dine planter – det vil du ikke fortryde.
Home & Garden Plantesæk er en god, lys og luftholdig kvalitetsmuld, der giver det bedste resultat for dine planter.
Home & Garden Plantesækken er tilsat grov klynetørv og sand, som giver luft til planternes rødder og forhindrer, at jorden i plantesækken ”klapper sammen”.
Der er også tilsat grundgødning, kalk og mikronæringsstoffer for at give planterne den bedste start og en stabil vækst.
Husk, planterne bliver aldrig bedre end den jord, de vokser i.
 
Skær cirklerne ud og plant enten 2-3 tomat-, 2 agurke-, 3 aubergine-, 3 peber- eller 2 melonplanter i sækken.
Placér evt. sækken på en selvvandingskasse. Skær forinden fri til kapilærrørene på sækkens bagside  og sørg for at fylde muld fra plantesækken ned i rørene, når sækken er lagt på.

 

Dyrkning af tomat og agurk
Sådan dyrker du tomater og agurk i Home & Garden Plantesæk:
Plant 2-3 tomatplanter eller 2 agurkeplanter i en Home & Garden plantesæk.

Sæt straks støtte til hver plante i form af f.eks. en bambusstok, en tomatspiral eller en snor, der er ført ned fra taget af drivhuset.

 

Efterhånden som planterne vokser, fæstnes de til den valgte støtte.
Tomat og agurk er vand- og næringskrævende planter. Vi anbefaler derfor, at du vander og tilfører flydende gødning jævnligt. Brug en god, flydende gødning med mikronæringsstoffer og følg doseringsanvisningen på emballagen.
 
Dyrkes der i selvvandingskasser, er det vigtigt ikke at starte med at fylde kassen med vand. Fyld kun 5-10 cm vand i. De første 2-3 uger vandes der udelukkende i sækken, så den bliver godt gennemfugtet. Fyld derefter gødningsvand i kassen i takt med planternes forbrug. Kassen skal efterfyldes en gang om ugen med både vand og gødning.

 

Efterhånden som planterne gror til, knibes sideskuddene af.
• På tomatplanterne i alle bladhjørnerne.
• På agurkeplanterne over 1.- 2. blad på sideskud.
Når planterne er nået op til taget i drivhuset, knibes toppen væk, så der kan komme lys og kraft til, og frugterne kan udvikles og modne.
 
Klimaet i drivhuset er særdeles gunstigt for flere skadevoldere. Blandt de mest almindelige skadevoldere i agurk er spindemider. De kan bekæmpes på flere måder. Du kan udsætte rovmider, når de første spindemider viser sig og dermed på biologisk vis få tilintetgjort spindemiderne. Rovmider bestilles i planteskolen. Eller du kan placere limplader (fangstplader) ved jordoverfladen nær plantens rodfæste samtidig med plantningen. Limpladerne kan klippes ud og placeres direkte på plantens stamme. Alle insekter, der kommer nedefra, vil klæbe til limpladen og ikke nå op i planten.  Pladerne udskiftes, når de er fyldt med insekter.
 
Risikoen for sygdomme i planterne kan reduceres ved at vælge plantesorter, der er stærke og sunde. Spørg på planteskolen efter gode sorter.

 

Læs her hvad Haven skriver om Home & Garden Plantesæk

 

 

 

 

 

 

@vielskerhaven