Kompost giver god høst

Den bedste jord indeholder kompost
Der er ingen tvivl om, at den bedste jord indeholder kompost. En god jord er let, porøs og rig på muldstoffer og muldstoffer er netop kompost.

Mulden forbedrer jordens evne til at holde på vand og næringsstoffer, indtil planterne igen får brug for dem. Og muldindholdet i jorden kan aldrig være for højt. Derimod skal du passe på ikke at gøde for meget, da det kan hæmme planternes vækst.

 

Muld nedbrydes
Det er vigtigt med jævne mellemrum at tilføre ny muldjord, da mulden løbende nedbrydes i havens bede. Det bedste tidspunkt for dette er forår og efterår, inden du planter og/eller efter du høster.  

I varmt vejr går nedbrydningen hurtigt, mens den i køligt vejr og i tørre perioder kan gå næsten helt i stå. Er dette tilfældet kan du sætte gang i den igen ved at tilføre lidt vand.

Kompost skal have ilt
Kompost skal have masser af ilt til nedbrydningen og må derfor ikke graves ned i jorden. Det bedste er at lægge komposten i et lag på 10-20 centimer oven på jorden om efteråret og derefter lade regnormene klare arbejdet. De vil naturligt hente komposten ned i joden til videre forarbejdning og oplagring af muldstofferne. Om foråret fjernes de tilbageværende rester af kompost, inden du sår og planter din urtehave.

Jo mere omhyggelig du er med komposten, jo flere regnorm kommer der i jorden og des bedre bliver jorden.

 

@vielskerhaven