Vinplanter

Du får her et par gode råd om, hvordan du planter, beskærer og gøder dine vinplanter.  

Plantning
Vinplanter trives bedst i en kalkholdig jord på en meget solrig plads gerne sydvendt eller i drivhus.
Husk at:

  • Planter, der står i potter skal gennemvandes grundigt inden plantning.
  • Potter og plasticposer skal fjernes fra roden.
  • Jorden skal være løs, også i bunden af plantehullet.
  • Planterne skal trykkes godt fast og jorden skal gennemvandes.
  • Planterne skal vandes jævnligt i den første tid efter plantningen.

 

Beskæring
Vinterbeskæring
Vi anbefaler, at du beskærer dine vinplanter sidst i december måned, så de ikke taber for meget saft, og derved sætter mindre frugter den efterfølgende sæson. Det første år beskæres din vinplante, så hovedranken er mellem 50-100 cm. Alle sideskud beskæres helt ned. Efterfølgende lægger du hvert år ca. 7 skud eller en 50-100 cm. til hovedranken, i forhold til hvor du tidligere har beskåret den. Dvs. at hovedranken bliver længere år for år. Sideskud skæres helt ned hvert år.

Sommerbeskæring
Du bør beskære din vinplante sommeren igennem. De nye skud skæres væk 1-2 blade efter første drueklase. Andre sideskud og skud, der ikke bærer frugter, skæres bort over første blad. Husk, det er vigtigt, at der er lys og luft til frugterne.


Gødning

Giv dine vinplanter en grundgødning i foråret. Hen over sommeren kan du supplere med en kunstgødning. Gød kun, når plantens blade er tørre.
 

@vielskerhaven