Socialt ansvar

Vi tager ansvar for de produkter vi sælger. 


Home & Garden, tager som en professionel kæde af planteskoler på det danske marked ansvar for vore handlinger såvel som disses indflydelse på mennesker i hele verden.

Vigtigst af alt tager vi ansvar for de mennesker, som er medvirkende til produktion af de produkter, vi sælger i vore planteskoler. Vi søger at sikre at ingen, som direkte eller indirekte er involveret i denne produktion, undertrykkes på deres menneskerettigheder eller lider fysisk eller psykisk skade.


For at gøre vores stilling klar overfor vore leverandører, vore egne medarbejdere og andre, har vi etableret et adfærds kodeks. Dette bygger på almindelige menneskerettigheds standarder, som er internationalt anerkendte. Det er et krav, at hele vores leverandørkæde skal følge reglerne i dette kodeks.
 

Vigtige elementer i vores adfærds kodeks er:

  • Overholdelse af nationale lovkrav.
  • Beskyttelse mod diskriminition.
  • Et sikkert og sundt arbejdsmiljø for den enkelte.
  • Ingen børnearbejde.
  • Ordnede forhold med hensyn til løn, arbejdstid, frihed og ferie.
  • Overholdelse af nationale og internationale miljøregler

@vielskerhaven