Hold plænen i topform

En smuk og slidstærk plæne er en plæne, hvor græsplanterne trives. Lys, luft og næring er forudsætningen for, at græsplanterne vokser optimalt.

 

Hvis du ønsker dig en smuk og slidstærk plæne, er det altafgørende, at du sørger for at være på græsplanternes side. Græsplanterne skal sikres en konkurrencefordel, så det er dem, der bestemmer i plænen. Når plænen skranter, er det næsten altid fordi, græsplanterne trives dårligt og har mistet konkurrencekraft.

 

Gødning styrker plænen

Græsplanterne kan hjælpes på flere fronter. En af de vigtigste gælder gødning til plænen. Græsplanter er sultne planter, der har brug for meget næring for at danne et tæt, mørkegrønt tæppe. Derfor er det en god ide at forsyne plænen med gødning tre gange i løbet af vækstsæsonen. Gød første gang i april, når græsset begynder at vokse, gentag i juni og gød sidste gang for i år i august.

 

Det er vigtigt at vælge en god plænegødning, når du vil styrke din plæne. Plænegødning har et afstemt forhold af næringsstoffer med blandt andet et lavt indhold af kvælstof. Det sikrer, at græsset vokser stabilt uden at vokse alt for hurtigt. Gød så vidt muligt i tørt vejr, så gødningskornene triller ned mellem planterne uden at klistre til stråene.

 

Du kan vælge enten organisk gødning eller traditionel kunstgødning, når du vil gøde din plæne. Kunstgødning virker som fast food til din plæne, mens organisk gødning typisk er mere langtidsvirkende, fordi næringsstofferne frigives langsomt. Det betyder samtidig, at du ikke risikerer at svide græsplanterne, når du doserer organisk gødning.

 

Klip plænen skånsomt

Regelmæssig klipning er det, der gør dine græsarealer til en plæne. Men i virkeligheden stresser hver eneste klipning, græsplanterne i plænen. Derfor gælder det om at klippe plænen så skånsomt som muligt for ikke at svække græsplanternes konkurrenceevne.

 

Forklaringen er, at klipningen uundgåeligt fjerner en del af planternes blade, der jo er deres produktionsapparat. Der bliver simpelthen mindre bladareal til at forsyne planten med energi til vækst. Plænen skal selvfølgelig klippes, men det gælder om ikke at klippe den for kort. En klippehøjde på 3 cm er bedst for de fleste plæner. Men ved årets første par klipninger i april, kan du med fordel sætte klippehøjden lidt op, så planterne kommer godt fra start i den nye vækstsæson.

 

Hvis du fjerner græsafklippet efter plæneklipning, fjerner du samtidig næring fra plænen. Derfor kan du med fordel lade græsafklippet ligge og formulde mellem græsplanterne. Men kun så længe, græsafklippet ikke er ret langt. Hvis det lægger sig i saftige ”kager” på plænen, skal det rives sammen. Ellers stjæler det lys og luft fra græsplanterne, og det går ud over konkurrenceevnen. Af samme grund er det en god ide at rive visne blade på plænen sammen efter løvfald i efteråret.

 

Lys og luft til plænen

Græsplanterne har brug for lys og luft for at vokse optimalt. Derfor vil du opleve, at græstæppet bliver tyndere og mindre slidstærkt der, hvor plænen ligger i skygge af for eksempel store træer. Den ultimative løsning er at fælde træerne, men du kan også vælge at efterså plænen med en plænegræsblanding med skyggetålende græsarter. Riv plænen grundigt igennem, før du sår, så de nye græsfrø uhindret kommer i kontakt med jordbunden.

 

Græsplantens rødder har brug for ilt, når de vokser. I en gammel plæne og i de ganglinjer, der altid kommer i en plæne, kan jorden være trykket sammen, og så kniber det med iltindholdet, fordi regnvand har svært ved at slippe væk. Du kan hjælpe græsplanterne ved at løsne jorden. Det gør du med en gravegreb, der stikkes i jorden, så dybt det er muligt, og så vrikkes et par gange frem og tilbage. Gentag med 10-15 cm mellemrum i de områder, hvor plænen trænger til luft.

 

@vielskerhaven