Sphagnum m. gødning

Med gødning og kalk
 
Til nyanlæg og topdressing af bede, plantning, jordforbedring, m.m.
150 liter.
 
Brug altid Home & Garden kvalitetssphagnum til dine planter – det vil du ikke fortryde.
 
Home & Garden Sphagnum med grundgødning og kalk  er en ekstra lys og luftholdig kvalitetssphagnum, der giver det bedste resultat for dine planter. De lyse og grove fibre garanterer, at den anvendte tørv er længe om at nedbrydes, så jorden forbliver luftig i lang tid. Derfor er den velegnet til jordforbedring, topdressing og plantning.
Tilsætningen af bl.a. kalk gør den tillige velegnet til vinterdækning af roser og nyanlæg af bede.
 
Poserne med Home & Garden Sphagnum med gødning og kalk  er forholdsvis lette – det er yderligere et kvalitetstegn. Det skyldes, at den anvendte sphagnum ligger et helt år, hvor den udsættes for frost og udtørring, før den pakkes. Derfor er håndteringen af poserne meget lettere – et ekstra plus, når poserne skal hentes og bruges. 
 
Husk, planterne bliver aldrig bedre end den jord, de vokser i.
 
Anvendelse

Home & Garden Sphagnum med gødning er velegnet til:
•  Nyanlæg af bede
•  Jordforbedring
•  Topdressing
•  Vinterdækning
•  Dyrkning i spande i drivhus
 

Nyanlæg af bede og jordforbedring
Udlæg et lag svarende til ca. 50 liter/m2 og arbejd det ned i havejorden. Nu kan du plante eller så i den forbedrede jord.
 
Plantning af buske, træer, frugttræer og stauder:
Grav et rigeligt stort hul og bland den opgravede havejord med 1/3 Home & Garden Sphagnum med kalk og gødning. Sørg for at løsne jorden godt i bunden af plantehullet. Stil roden ned i plantehullet og fyld derefter plantehullet 3/4 op med jorden. Fyld hullet med vand. Når vandet er trukket ned, og jorden ligger godt ind omkring plantens rodnet, fyldes resten af jorden på, og der trykkes let med foden omkring planten.
Alle træer og buske plantes i samme dybde, som de tidligere har vokset i potten eller i jorden. Roser er dog en undtagelse, de skal altid plantes dybere for at beskytte forædlingsstedet, som er dér, hvor grene vokser frem fra roden. Forædlingsstedet skal altid placeres 8-10 cm under jordoverfladen ved plantningen.
 
Til surbundsplanter som f.eks. Rhododendron, lyng, blåbær, tyttebær, m.m. anbefales Home & Garden Rhododendron sphagnum (150 liter) eller Home & Garden Lyng- og Rhododendronjord (50 liter)
 
Topdressing
Home & Garden Sphagnum med kalk og gødning er velegnet til en frisk topdressing af bedet, hvor der typisk udstrøs et lag på 5-10 cm i bedet.
 
Vinterdækning
Roser og frostfølsomme planter beskyttes med et 5-10 cm tykt lag Home & Garden Sphagnum med kalk og gødning, som lægges op omkring planterne ved jordoverfladen i november-december.
 
Dyrkning af tomater, agurk, m.m. i spande og bede i drivhus
Læg evt. et lag Home & Garden leca-kugler i bunden af dyrkningsbeholdere som spande, højbede eller lignende.  Fyld derefter gennemvædet Home &  Garden Sphagnum med kalk og gødning i.  Plant tomat-, agurke- eller peberplanterne direkte i sphagnummen. Bland eventuelt en god,  langtidsvirkende gødning i sphagnummen, eller brug en god, flydende gødning med mikronæringsstoffer ved vanding.
 
Gennemvædning
Home & Garden Sphagnum med gødning leveres i en meget tør tilstand. Den skal derfor vandes op før anvendelse.
Dette gøres lettest på følgende måde:
•  Posen anbringes i haven, tæt på, hvor den skal anvendes.
•  Stil posen med den ene ende opad. Luk posen op, og fyld op med vand. Fyld mere vand på med jævne mellemrum. Den fyldte pose skal stå og trække vand i mindst 4 timer. Herefter er sphagnummen bekvem at arbejde med.
•  Ved jordforbedring vandes dog først efter iblanding.
 
Tip: Nogle dråber almindelig opvaskemiddel dryppet ud på sphagnummen dér, hvor vandet rammer, vil ophæve vandets overfladespænding. Derefter optager den tørre sphagnum hurtigere vandet.

 
 
Næring
Surbundsplanter lever i sphagnum – ikke af sphagnum. Det er derfor nødvendigt at tilføre gødning til planterne.
 
Selv om Home & Garden Sphagnum med kalk og gødning er tilsat tilstrækkelig grundgødning til at sikre planterne den bedste start, er det i løbet af sæsonen nødvendigt at tilføre ekstra gødning til planterne. Hertil kan anbefales en god, organisk havegødning. Det er et naturligt produkt, der langsomt frigives til planterødderne i jorden. Risikoen for svidning af planterne er derfor ikke stor. Du kan også bruge en god NPK kunstgødning, som f.eks. 12-5-15 eller lignende.
 
Fordel gødningen jævnt på jorden under og omkring planten. Følg doseringsanvisningen på gødningens emballage.

@vielskerhaven