Roser som klatrer

Klatreroser er, som navnet antyder, roser, der klatrer. Det betyder, at de ikke er i stand til at bære deres egen vækst, men derimod behøver noget at støtte sig til. Om nogen, er netop denne type roser forbundet med det romantiske pga. dens klassiske brug som dekoration over bl.a. portaler og pergolaer.

Plantning af klatreroser
Klatreroser har, som beskrevet herover, behov for noget at støtte sig til. Det er derfor nødvendigt, at du planter dine klatreroser op ad f.eks. en mur, et stakit, en pergola eller espalier. Se herunder, hvordan du konkret bør plante din rose:

  • Grav et passende stort og dybt plantehul tæt op ad f.eks. en mur.
  • Løsn plantehullets bund med en greb.
  • Placer rosen midt i hullet, så podestedet er ca. 10 cm. under jordoverfladen.
  • Fyld 3/4 af plantehullet op med en god blanding af Home & Garden rosenjord og den opgravede havejord.
  • Træd jorden til omkring planten og fyld op med vand.
  • Fyld herefter resten af plantehullet op med blanding af Home & Garden rosenjord og havejord. 

Pleje
Beskæring af klatreroser er noget anderledes end beskæring af dine almindelige roser. Du skal i stedet tynde ud i de ældre grene, og fjerne alle de døde grene på klatreroser. Dette gøres i foråret. 

Opbinding af klatreroser er altid nødvendig, da disse ikke er i stand til at bære deres egen vækst.

Gødning
Roser er grådige planter, som kræver jævnlig tilførsel af gødning. Home & Garden Rosenjord indeholder tilstrækkelig næring til at sikre planternes etablering det første år.

Derefter anbefales det at gøde roserne med en god, gerne organisk rosengødning. Det er et naturligt produkt, der langsomt frigives til planterødderne i jorden. Risikoen for svidning af planterne er derfor ikke stor.

Du kan også bruge en god NPK kunstgødning, som f.eks. 12-5-15 eller lignende. Fordel gødningen jævnt på jorden under og omkring planten.

Følg doseringsanvisningen på gødningens emballage. Med denne gødning får planterne en god og vigtig madpakke med. Gødningen gives tre-fire gange årligt (april, maj,
juli og evt. august). Følg doseringsanvisningen på gødningens emballage. 
Det er vigtigt, at der kun gødes, når dine rosers blade er tørre.


 

@vielskerhaven