Rhododendronbedet

Skal visne blomster fjernes?
På helt unge planter vil det klæde planterne bedst, at de visne blomster afbrækkes eller klippes af. Herved går al kraften til vækst og knopsætning. På større planter har det kun et æstetisk formål. I naturen er der ingen, der fjerner de visne blomster, og her blomstrer planterne også. På de helt store planter er det desuden helt umuligt at nå toppen af flere meter høje buske.

Nye planter
Nye surbundsplanter som azalia, lyng og rhododendron kan plantes i bedet i løbet af forårs- og sommermånederne, bare de får vand.
 

Sommerbeskæring
Sommerbeskæring skal foretages inden 15. juni. Her er der kun tale om en let beskæring, hvor der kan klippes tilbage til lige over nederste blad på en gren.

Ved bladet ses tydeligt en grøn knop, som kan nå at vokse sig stor inden vinteren. Med andre ord er der i juni kun tale om minimal reduktion af en plantes størrelse.

Japanske dværgazalea kan man klippe med en hækkesaks på det tidspunkt, hvor de taber de visne blomster. Det siger sig selv, at det igen er en let beskæring, måske med henblik på at forme planten evt. som en lav hæk.

Store rhododendron kan også klippes med en hækkesaks på det tidspunkt, hvor de afblomstrer. Formålet med en sådan beskæring kan være at gøre planten lidt tættere, eller at forme den som en hæk. Ved en sådan beskæring overklippes en masse siddende blade. Det er ikke et kønt syn, men 3 uger efter er de dækket af nyvæksten.

 

Gødning 2. gang
Gødning blev tilført første gang i det tidlige forår. Omkring 1. juli er tiden inde til at gøde 2. gang, hvis det er nødvendigt. Nyplantede planter fra sidste efterår og dette forår kan have behov for lidt ekstra gødning. Planter som har været i dårlig form, og som har fået tilført både sphagnum og gødning i marts/april måned bør også have en portion her midt på sommeren. Meget store planter bør ligeledes gødes en ekstra gang.

 

Sol- og varmeskader
Varme- og solskader viser sig typisk i august. De blade, som sidder rettet direkte mod syd på enkelte planter, bliver ofte solbrændte. I de senere år har dette fænomen været observeret hyppigere.
Nogle planter viser sig at være mere overfølsomme for kraftig solpåvirkning og varme på en gang. Det ses ved misfarvninger som gule eller lysebrune svidninger midt på bladene, uden at disse er døde eller tørre. Ses dette, bør planten flyttes til en plads med vekslende sol og skygge.

Nødvendigt med vanding
Vand er nødvendigt i hele blomstrings- og vækstperioden. De danske somre plejer at byde på tilpas med regn, men tørkeperioder forekommer også. I tørre perioder forlænges blomstringen ved vanding. Hvis en plante med nyvækst bliver tør, hænger de nye skud ganske drastisk. Når der vandes retter de sig hurtigt – men, senere på året vil bladene have tørre, brune, sprøde bladspidser.
Det er vigtigt at vande tilstrækkeligt. Sjatvanding fører ikke til andet end vandforbrug. Der skal vandes så meget, at planterne kan klare sig efterfølgende i mange dage. Det bedste tidspunkt at vande på er sent på aftenen eller tidligt om morgenen. En siveslange kan være løsningen på det problem. Endnu bedre er et lille frostsikkert vandingsanlæg. Det lægges ud i bedet ved plantningen eller på et senere tidspunkt.
Fordelen med et vandingsanlæg er, at man får vandet over jorden, men under løvet. Vandet kommer til alle planterne i ensartet mængde. Man kan vande på et upraktisk tidspunkt, og der kan kobles et ur til anlægget, så at anlægget selv starter på forudbestemte dage under en ferie. Et vandingsanlæg er ikke dyrt i anskaffelse, slet ikke i forhold til nye erstatningsplanter.

 

@vielskerhaven