Hassel og blåbær

Vi har herunder lavet en lille beskrivelse af hassel og blåbær, da disse to buske er anderledes end andre frugtbuske.

Hassel
Nøddebuske er ikke selvbestøvende, ligesom andre frugtbuske som f.eks. stikkelsbær- og solbærbuske. Det er derfor nødvendigt, at du planter flere nøddesorter sammen.
Nøddebuske skal:

  • plantes med en afstand på 2-4 meter.
  • udtyndes for at skabe lys og luft. Det gør du ved at klippe de ældste grene af nede ved jorden.
  • gødes med en grundgødning om foråret. Du kan supplere med kunstgødning hen over sommeren.

Ønsker du at spise store hasselnødder, bør du vælge de storfrugtede sorter.

 

Blåbær
Blåbær er, modsat mange andre frugtbuske, en surbundsplante. Det betyder, at den skal plantes i Home & Garden Rhododendron sphagnum . Blåbær er heller ikke selvbestøvende, så derfor bør du plante flere buske sammen.
Blåbærbusken:

  • Plantes i en afstand af 1-1,5 meter.
  • Kræver ingen decideret beskæring. Du kan dog udtynde i de gamle grene, når bærrene er høstet.
  • Gødes med organisk rhododendrongødning, som netop ikke svider rødderne.
  • Bør kun gødes, hvis dens blade er tørre.

 

Se her, hvordan du bør plante dine nødde- og bærbuske.

@vielskerhaven