Bassin - Klar til vinter

Næste års sæson afhænger af hvor godt du rengøre dit bassin, da dette giver bassinet en god start i foråret. Blade og andet nedfald samt visne plantedele synker langsomt til bunds og opbygger et næringsoverskud af organisk materiale.

Selv om vinteren bruges der ilt under nedbrydningsprocessen. Hvis der findes meget nedfald og andre organiske materialer tilbage på bunden om efteråret, er der risiko for iltmangel og større produktion af sumpgasser i løbet af vinteren.

Når foråret kommer med stigende temperaturer, vil vandet være meget næringsrigt og dermed skabe god grobund for algevækst, da bassinets øvrige planter ikke kan nå og optage de frigivende næringsstoffer.

For at undgå dette næringschok om foråret, er det godt at fjerne så meget organisk materiale, som muligt inden vinteren.

 

Du kan forhindre nedfald af blade i bassinet ved at spænde et løv og fugle net ud over bassinet. Rens nette regelmæssigt. Når de sidste blade er falde af havens planter, kan nettet fjernes igen, hvorefter planter i omkring bassinet kan klippes ned. Har du græsser stående i dit bassin, skal du dog vente til foråret med at klippe dem ned, da de vil sikre ilttilførslen til vandet i løbet af vinteren.

Til sidst fjerne du så meget slam som muligt fra bunden af dit bassin med et finmasket net og udskifter ca. 1/3 – 1/2 af vandet. Du må aldrig tømme det helt, fordi så kommer der ubalance i det biologiske system og du kommer til at starte forfra til foråret.
Følger du disse små tips, så kan du være sikker på, at dit bassin er klar til at gå vinteren i møde og have et rigtig godt udgangspunkt til næste forår.

 

 

@vielskerhaven