Gode råd til den nye hæk

Det er meget vigtigt at jorden, hvor hækken skal plantes, er luftig og løsnet – også i dybden.

 

Du kan bruge en fræser eller grave en rende, hvor jorden løsnes i bunden med en havegreb. Er jorden ikke en god mørk muldjord skal der jordforbedres ved at tilsætte kompost, sand eller ler.

Læs mere hvordan hækken trives under forskellige jordforhold her: Jord er ikke bare jord

Brug aldrig pælebor, da det blot får planterne til at vokse i en ”potte”, med alt for fast jord i bunden og på siderne. Jo nemmere rødderne har ved at vokse ud i jorden, jo hurtigere bliver din hæk voksen og jo flottere ser den ud.

Vil du undgå ukrudt i hækken, kan du straks efter plantningen brede at lag barkflis hen overjorden under planterne. Et lag på 12 cm standser ukrudtet. Det skal være barkflis, ikke træflis eller grøn flis. Barkflisen bruger noget af jordens kvælstof til næste forår, derfor skal du give en NPK gødning i april, så hækplanterne ikke kommer til at sulte.

Giv hækken vand i den første vækstsæson, så der er god gang i væksten hele tiden. Det nemmeste er at lægge en siveslange langs hækken, så rammer vandet dér, hvor det skal bruges.

En klippet hæk af bøg, avnbøg, thuja, cypres, taks eller buksbom klippes på siderne allerede næste år, mens toppen først klippes, når den har nået den ønskede højde.

 

 

@vielskerhaven