Gødskning af haven

Mange haveejere har den opfattelse, at det forurener at gøde i haven. Men med den rette gødningsmængde og på det rette tidspunkt er gødningen ikke miljøbelastende, fordi planterne optager gødningen stille og roligt.

 

Hele haven skal gødes for, at planterne får en fin vækst og friske grønne farver. Velgødskede planter får flere blomster og især på sommerblomster og roser, er gødningen afgørende for at planterne holder sig sunde hele sommeren.
I drivhuset og i urtehaven er gødningen en forudsætning for overhovedet at høste grøntsager, bær og urter.

Bemærk at jeg skriver: velgødskede – ikke overgødskede! For at ramme den rigtige dosering, skal du læse på gødningsposen, hvor meget de enkelte planter har brug for af netop den gødning, du har købt og hvor ofte der skal gødes.  

Mål området op, hvor planterne vokser og udregn hvor meget gødning, der skal bruges på det. Vej gødningsmængden af og spred den angivne mængde på det opmålte areal, når planterne ikke har våde blade.


Som hovedregel gøder man i det tidlige forår (marts-april) og igen 2 gange hen på sommeren (maj og begyndelsen af juli).


Organisk eller mineralsk gødning
I havecentret kan du vælge mellem mange forskellige slags gødning til de forskellige vækster i haven. På poserne kan du se fordelingen af N (kvælstof) – P (fosfor) og K (kalium). Tallene fortæller, hvor kraftig gødningen er: Jo højere tal – især på N – jo kraftigere gødning. Og jo mindre mængde skal der spredes ud.
Organisk gødning er lavet af dyremøg og frigives langsommere til planterne i takt med de har brug for næringsstofferne. Derfor er der ingen risiko for at svide planterne med for stærk en cocktail af næringsstoffer.
Mineralsk gødning (kunstgødning) er lavet af de nævnte mineraler i gødningen og opløses hurtigere i jorden, når der er vand tilstede. Derfor er de hurtigere tilgængelige for planterne og hurtigere brugt. Giv derfor altid kun små mængder af mineralske gødninger, men giv dem oftere. 

@vielskerhaven