Vandstenen

Vandsten i haven
I hygge- og meditationshjørnet ønskede familien lyden af rislende vand - ikke åbent vand som f.eks en havedam, men noget fint at kigge på og lyden.

Da de store sten til kampestensgærdet blev læsset af udvalgte anlægsgartneren en speciel flot sten - den havde en god facon og en spændende overflade som ville blive endnu flottere med rindende vand på. Stenens placering blev fastlagt og der blev trukket strøm til pumpen. Der blev gravet ud til en stor murerbalje som skulle fungere som vandresoire, her blev pumpen placeret. Oven på murerbaljen blev lagt et stykke armeringsnet til at bære stenen. I nettet blev der selvfølgelig lavet en lille 'lem' så pumpen kan tages op uden at flytte stenen. Oven på nettet blev lagt en fiberdug for at forhindre at der kommer skidt ned i vandet.

At bore hul i sådan en stor sten kræver en indsats - gode armkræfter og en solid boremaskine med et kraftigt bor, det tog tid men til sidst kom boret igennem og da pumpen blev tændt piblede vandet gennem stenen og flød ud over den. Armeringsnettet blev skjult ved at plante kæmpestenbræk så tæt på murerbaljen som muligt.